Tin tức - sự kiện
Một số bệnh nhân Covid-19 vẫn mang virus corona sau khi các triệu chứng đã biến mất

Một số bệnh nhân Covid-19 vẫn mang virus corona sau khi các triệu chứng đã biến mất

31.03.2020

Một số bệnh nhân Covid-19 vẫn mang virus corona sau khi các triệu chứng đã biến mất
VIDEO
NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD Zinpro NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD