Tin tức - sự kiện
Nghiên cứu xác nhận mối liên hệ của thịt chế biến sẵn với bệnh tim mạch và tử vong sớm

Nghiên cứu xác nhận mối liên hệ của thịt chế biến sẵn với bệnh tim mạch và tử vong sớm

09.04.2021

Nghiên cứu xác nhận mối liên hệ của thịt chế biến sẵn với bệnh tim mạch và tử vong sớm
VIDEO
NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD Zinpro NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD NEO AGRO BUSINESS Co., LTD